چگونه تصویری را سینمایی تر کنیم ؟

همان طور که مشخص است تصاویری که دارای شات سینمایی تر و ترکیبات بهتری در زمینه های رنگ باشند به نظر سینمایی تر میایند.مخاطب در نگاه اول متوجه تفاوت یک تصویر معمولی و تصویری معمولی خواهد شد و در نتیجه به تصاویری که بهتر به نظر بیایند توجه بیشتری میکنند ادامه مطلب…